OSPEL
Producent:zapytanie
Seria:IMPRESJA,TON, GAZELA, EFEKT, AKCENT, FALA
Opis:
W ofercie posiadamy ca³y asortyment bia³y i kolorowy firmy OSPEL (wiêkszoœæ poz."od rêki")
Cena (brutto):TEL