W¥¯ ŒWIETLNY LED (diodowy) ró¿ne kolory
Producent:zapytanie
Opis:
bia³y,ciep³obia³y,czerwony, niebieski.(kolor ciep³obia³y i niebieski "od rêki") Ciêcie co 2m
Cena (brutto):TEL