ZAMEL
Producent:zapytanie
Seria:BIM BAM, TURBO, VIVA, CZASZOWY, TRADYCYJNY, DUO i wiele innych
Opis:
W ofercie posiadamy ca³y asortyment firmy ZAMEL (wiêkszoœæ poz."od rêki")
Cena (brutto):TEL